สินค้า

**ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศ VRF/VRV "ไม่มีค่าใช้จ่าย"

**รับติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF/VRV ทั่วประเทศ

**รับดูแลระบบและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ VRF/VRV

 

     
 
  » Building Management
 
     
 
  1. BACnet gateway  
     
 
  - การอินเตอร์เฟสสำหรับระบบการบริหารจัดการ BAC Net  ชุดภายในสูงสุด 256  ยูนิต
- BRVs รองรับได้สูงสุดถึง 16 อินเตอร์เฟส โมดูล
- การผสมผสานใช้ของ BAC Net
- S-NET-/S-NET  Mini
 
   
   
     
 
 
     
  2.LonWorks gateway  
     
 
 
  
MIM-B18
        - กี่อินเตอร์เฟสสำหรับระบบการจัดการเชื่อมต่อ Lon สำหรับระบบการจัดการ Lonworks
        - ชุดภายในสูงสุด 128 ยูนิต ERVs รองรับได้สูงสุดจนถึง 16 อินเตอร์เฟส โมดูล
        - การผสมผสานใช้ของ Lonworks และ S-NET3/S-NET Mini
        - รวม DMS 2 ฟังก์ชั่น
  โมดูลอินเตอร์เฟส Lonworks MIM-B07
       - การอินเตอร์เฟสสำหรับระบบการจัดการเชื่อมต่อ Lon สำหรับระบบการจัดการ Lonworks
       - ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว
       - สามารถควบคุมได้สูงสุดถึง ชุดภายใน 12 ยูนิต
       - การติดต่อสื่อสาร RS485 ไปยัง Lonworks
       - ชั้นกายภาพ ด้านบน : FTT-10A
 
     
   
     
 
 
     
  3.มิเตอร์ไฟโมดูลอินเตอร์เฟส  
     
 
  MIM-B16 (Pulse Input   Module)
       - สิทธิในการใช้เฉพาะสำหรับการวัดพลังงานของ DMS 2
       - การเชื่อมต่อกับมิเตอร์ วัตต์ ชม.ได้สูงสุดถึง  8 ตัว
       - Pulse อินเตอร์เฟสกับมิเตอร์ไฟ
       - หน้าจอแสดงผลการใช้ไฟ  สำหรับมิเตอร์แต่ละตัว
 
มิเตอร์ไฟที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ PIM ได้
       - Wh/Pulse :1-10000 wh/Pulse (ไม่มีตำแหน่งทศนิยม)
       - ช่วงกว้างรับสัญญาณพัลล์ : 20-400 ms
       - ช่วงระหว่างสัญญาณพัลล์ : ต่ำสุด 3 ms
 
     
   
     
 
     
Current Pageid = 29