สินค้า

**ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศ VRF/VRV "ไม่มีค่าใช้จ่าย"

**รับติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF/VRV ทั่วประเทศ

**รับดูแลระบบและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ VRF/VRV

 

     
 
  » Individual Control
 
     
 
 
  ตัวควบคุมส่วนกลาง MR-DH00
       - เปิด ปิด โหมดการทำงาน ความเร็วพัดลม   การกระจายลม
       - การตั้งค่าอุณหภูมิ
       - การรีเซตสัญญาณเตือนเปลี่ยนตัวกรอง
       - การควบคุมตารางการทำงานอย่างง่าย
       - หน้าจอแสดงผลกว้าง
       - ปุ่มสัมผัสนุ่ม
       - การควบคุมใบพัดอิสระ (รองรับโมเดลชุดภายในเฉพาะได้)
       - การควบคุมระยะไกลไร้สายหลายช่องทาง(สูงสุด 4 ช่องทาง)
 
 
 
 
  ตัวควบคุมระยะไกลมีสาย MWR-WE10
      - เปิด ปิด โหมดการทำงาน ความเร็วพัดลม การกระจายลม
      - การตั้งค่าอุณหภูมิ
      - การควบคุมกลุ่มและแบบแยกเป็นอิสระ
      - หน้าจอแสดงผลข้อผิดพลาด
      - รีเซ็ตเตือนเป็นตัวกรอง
      - โหมดพักผ่อนและเงียบ
      - ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิห้องไว้ภายใน
      - ระบบล็อคป้องกันเด็ก
      - จำกัดการควบคุมระยะไกลไร้สาย
      - หน้าจอสว่างและชัดเจนด้วย  LCD Backlight    
 
 
 
 
  MER-WH01
         - เปิด ปิด โหมดการทำงาน  ความเร็วพัดลม  การกระจายลม
         - ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิภายในห้อง
         - ระบบล็อคป้องกันเด็ก
         - โหมดหยุดอัตโนมัติ
         - การควบคุมตารางการทำงานอย่างง่าย
         - ระดับสิทธิ์การเข้าใช้งานที่แตกต่างกัน
 
 
 
 
  ตัวรับสัญญาณไร้สาย MRK-A00
        - เปิด ปิด การควบคุม
        - การชี้บ่งการทำงาน
        - การชี้บ่งความผิดพลาด
        - สัญลักษณ์เตือนเปลี่ยนตัวกรอง
        - ใช้ตัวรับสัญญาณระบบมีสาย MRW-10A
 
 
 
 
  ตัวควบคุมมีสาย ERV  MWR-VH02
         - การควบคุมกลุ่มและแบบแยกเป็นอิสระ (สูงสุดได้ถึง 16 ยูนิต)
         - เปิด ปิด การควบคุม
         - โหมดการทำงาน(บายพาส การแลกเปลี่ยนความร้อน) ความเร็วพัดลม
         - การควบคุมตารางการทำงานอย่าง่าย
         - การแสดงผลข้อผิดพลาด
         - การทำงานที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยชุดภายใน
 
 
 
 
  เซนเซอร์ภายนอกห้อง  MWR-TA
        - เซ็นเซอร์ตรวจจับภายนอกสำหรับสัมผัสอุณหภูมิสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ
 
 
 
 
  ตารางการทำงาน 7 วัน  MWR-BS00
        - ตั้งตารางเวลาการทำงานรายวันและได้สูงสุดจนถึง รายสัปดาห์ 100  สัปดาห์
        - ตั้งตารางการทำงานตาม หน่วยของเวลา 1 นาที
        - หน้าจอแสดงผลนาฬิกาเป็นแบบดิจิตอล
        - ป้องกันเวลากระแส
        - ใช้งานด้วยตัวควบคุมระยะไกลมีสายหรือตัวควบคุมจากส่วนกลาง
        - (MCM-A202D)
 
     
     
     
 
     
Current Pageid = 28