สินค้า

**ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศ VRF/VRV "ไม่มีค่าใช้จ่าย"

**รับติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF/VRV ทั่วประเทศ

**รับดูแลระบบและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ VRF/VRV

 

     
 
  » Integrated Management
 
     
 
            สำหรับการจัดการคุณจำเป็นต้องควบคุมมาตรการซึ่งจะทำให้ง่ายและสะดวกในการจัดการระบบการจัดการแบบองค์รวมของซัมซุงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการอาคารที่มีขนาดใหญ่และกลาง  
     
 
  S-NET3
      คุณสามารถจัดการกลุ่มอาคารด้วย S-NET3  ผ่านทางเซิอร์ฟเวอร์จัดการข้อมูลซึ่งทำงานแยกกันในแต่ละอาคาร  S-NET3  มีความยืดหยุ่นและสมบูรณ์ในการควบคุมสำหรับนำไปใช้ในวงกว้างหลากหลาย
 
MST-P3P 
         - ซอฟต์แวร์การจัดการพีซีที่มีการนำมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
         - สูงสุดถึง 16 DMSs ซึ่งเชื่อมผ่านทางอินเตอร์เน็ต
         - การบริหารส่วนกลางสำหรับชุดภายในได้สูงสุดถึง 4,096  ยูนิต รวมถึง  ERV,ERV  PLUS,AHU
         - ตั้งเวลาการทำงานหรือควบคุมเขตพื้นที่
         - การบริหารจัดการประวัติการทำงานหรือข้อผิดพลาด
         - การบริหารจัดการการกระจายพลังและการวิเคราะห์
 
     
   
     
 
  การควบคุมและการเฝ้าสังเกต
       1.ควบคุมและมินิเตอร์ได้สูงสุดถึง 4,096  ยูนิตชุดภายในรวมถึง  ERV,ERV PLUS,AHU
       2.จำกัดการควบคุมระยะไกลไร้สายและมีสาย
       3.การตั้งค่าจำกัดอุณหภูมิ
       4.ล็อคโหมดการทำงาน
       5.เลือกชุดภายในแบบเต็มชุดหรือแบบหลายชุด
       6.ไอคอนตามโหมดแสดงผลชุดภายใน
 
 
  การจัดการการวัดพลังงาน
      1.การเรียกดูข้อมูลเพื่อการใช้พลังงาน
      2.สร้างรายงานการใช้พลังงานและพิมพ์รายงาน
      3.การตั้งค่าเขตเวลาสำหรับอัตราค่าไฟที่แตกต่าง
      4.การตั้งค่ากลุ่มสำหรับการสรุปผลการใช้พลังงาน
 
 
  การควบคุมการตั้งเวลาการทำงาน
       1.การตั้งตารางการทำงานรูปแบบกราฟฟิค
       2.การควบคุมตารางรายวันและรายสับดาห์
       3.การตั้งค่าวันที่ยกเว้น
 
การจัดการประวัติ
       1.การจัดการประวัติเหตุการณ์และข้อผิดพลาด
       2.การจัดการประวิการทำงานชุดภายใน
       3.จัดทำรายงานและพิมพ์
 
 
  การจัดการเขตพื้นที่
       1.การจัดการโครงสร้างปรับเปลี่ยนให้ตรวจ กับความต้องการ  โดยไม่ต้องกังวลโครงสร้างการติดตั้ง
       2.ควบคุมการสร้าง  การลบ  แก้ไขเขตพื้นที่
       3.การควบคุมการจัดการเขตพื้นที่ที่มีโครงสร้างต้นไม้
 
การมอนิเตอร์วงจร
       1.การมอนิเตอร์ข้อมูลวงจรชุดภายในและชุดภายนอก(รองรับได้สำหรับโมเดลที่มีบางรุ่น)
 
 
  ตารางการทำงาน 7 วัน  MWR-BS00
        - ตั้งตารางเวลาการทำงานรายวันและได้สูงสุดจนถึง รายสัปดาห์ 100  สัปดาห์
        - ตั้งตารางการทำงานตาม หน่วยของเวลา 1 นาที
        - หน้าจอแสดงผลนาฬิกาเป็นแบบดิจิตอล
        - ป้องกันเวลากระแส
        - ใช้งานด้วยตัวควบคุมระยะไกลมีสายหรือตัวควบคุมจากส่วนกลาง
        - (MCM-A202D)
 
 
  
 
  S-NET Mini  
     
           รองรับได้สูงสุดถึง  4DMSs   เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฟังชั่นการควบคุมระยะไกลเช่นเดียวกันกับ  S-NET3  ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัสสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบเครื่องปรับอากาศผ่านทางตัวควบคุมส่วนกลางหรือโมดูลอินเตอร์เฟส  ทำให้ควบคุมได้สูงสุดถึงชุดภายใน  256  
     
   
  MST-S3W
          - ทางเลือกที่ใช้ร่วมกันได้และมีความยืดหยุ่น (DMS,ตัวควบคุมส่วนกลาง โมดูลอินเตอร์เฟส)
          - การบริหารจัดการส่วนกลางได้สูงสุดถึงชุดภายใน  256  ยูนิตรวมถึง  ERV,ERV PLUS,AHU
          - การเฝ้าสังเกตข้อมูลวงจรแบบละเอียด
          - ฟังก์ชั่นตารางเวลาทำงาน(รายสัปดาห์  รายวัน)
          - รองรับคีย์บอร์ด  USB
          - แสดงผลข้อผิดพลาด
          - แสดงผล  LCD  กว้าง  7  นิ้ว
          - ข้อจำกัดการตั้งค่าอุณหภูมิ
          - หน้าจอสัมผัส
          - ควบคุมเขตพื้นที่
          - การตั้งค่าระบบล็อคป้องกันเด็ก
          - ล็อคโหมดการทำงาน  การควบคุมการสัมผัสจากภายนอก
          - ทางเลือกที่ใช้ร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์
 
     
  Dynamic  Compatibility  Option  
     
   
 
การควบคุมการเฝ้าสังเกต
        - ควบคุมและมินิเตอร์ได้สูงสุดถึง 4,096  ยูนิต  ชุดภายใน  รวมถึง  ERV, ERV  PLUS, AHU
        - จำกัดการควบคุมระยะไกลไร้สายและมีสาย
        - การตั้งค่าจำกัดอุณหภูมิล็อคโหมดการทำงาน
        - เลือกชุดภายในแบบเต็มชุดหรือแบบหลายชุด
 
 
  ฟังก์ชั่นจำกัดส่วนกลาง
          - การตั้งค่าจำกัดอุณหภูมิต่ำหรือสูงล็อคโหมดการทำงาน
 
 
  การควบคุมการตั้งตารางเวลาทำงาน
       - ควบคุมได้สูงสุดถึง  256  ตารางรายวัน  รายสัปดาห์
       - การตั้งค่าวันยกเว้น  การคัดลอกตารางเวลา
       - การแก้ไขตารางเวลา  (เพิ่ม  แก้ไข   ลบ)
       - การตั้งค่าตารางการทำงานแบบละเอียด
       - การตั้งค่าตัวเลือกจำกัดการควบคุมระยะไกล
 
 
  การมอนิเตอร์วงจร
        - การมอร์นิเตอร์ข้อมูลวงจรชุดภายในและชุดภายนอก(รองรับได้สำหรับโมเดลที่มีชุดภายนอกเฉพาะ
 
 
การจัดการเขตพื้นที่
         - การจัดการสร้างโครงสร้างปรับเปลี่ยนให้ตรวจกับความต้องการ โดยไม่ต้องกังวลโครงสร้างการติดตั้ง
         - ควบคุมการสร้าง การลบ แก้ไขเขตพื้นที่
 
 
  การจัดการข้อผิดพลาด
        - การจัดการประวัติข้อผิดพลาด
        - เรียกดูข้อมูลการจัดการข้อผิดพลาด
        - เรียกดูข้อมูลข้อผิดพลาดอย่างละเอียด
 
 
 
  DMS2  
     
           เซิร์ฟเวอร์การจัดการข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมาใหม่นี้ทำให้มันทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น  สามารถจัดการยูนิตเครื่องปรับอากาศที่มีความหลากหลายได้และฟังก์ชั่นที่มีการอัพเกรดใหม่สามารถจัดการระบบเครื่องปรับอากาศของคุณได้อย่างอัตโนมัติเพื่อคุณ  
     
 
  MTM-DOOA
         - สร้างไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับการจัดการแบบอิสระสำหรับพีซี   และการควบคุมการเข้าถึงระยะไกล
         - การควบคุมการเข้าถึงระดับที่เหนือกว่า  หลายชุด (S-NET3, S-NET Mini, web-client )
         - การจัดการส่วนกลางได้สูงสุดถึง  ชุดภายใน  256  ยูนิต  รวมถึง  ERV, ERV PLUS,AHU
         - ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขลอจิคในการควบคุมได้
         - การจัดการระดับการเข้าถึง
         - การจัดการระบบความปลอดภัยแบบไดนามิคส์
         - การจัดการประวัติข้อผิดพลาดและการทำงาน
         - การควบคุมตารางรายวัน  รายสัปดาห์
 
     
  - ฟังก์ชั่นการกระจายพลังงาน
- การจัดการเวลากระแสแม้แต่ในตอนที่ไฟฟ้าขัดข้อง (24 ชั่วโมง)
- การเก็บรักษาข้อมูลในนอนโวลาไทล์เมมโมรี่ (หน่วยความจำที่ข้อมูลไม่ถูกลบหรือหายไปเมื่อปิดเครื่องหรือไม่มีไฟเลี้ยง) SD Memory
- ฟังก์ชั่นหยุดฉุกเฉินด้วยการเชื่อมโยงอย่างเรียบง่าย
 
     
   
     
 
  ง่ายต่อการควบคุมและมอนิเตอร์
        - การควบคุมและการมอนิเตอร์ทำได้สูงสุดจนถึงชุดภายใน  256  ชุด  บนทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
        - เปิด  ปิด  การทำงาน
        - โหมดการทำงาน  ความเร็วใบพัด  การตั้งค่าอุณหภูมิ
        - รองรับ  ERV,ERV PLUS ,AHU
 
     
 
การมอนิเตอร์การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
        - ไม่จำเป็นต้องเปิดชุดภายนอก
        - การตรวจสอบการไหลสารทำความเย็นแบบละเอียดในการควบคุมภายในห้อง
        - ลดระยะเวลาในการให้บริการ
  การบริหารส่วนกลางที่ชาญฉลาด
        - ชุดภายในควบคุมผ่านทางตัวควบคุมส่วนกลางหรือโมดูลอินเตอร์เฟสโดยตรง
        - เลือกจุดเชื่อมต่อตามพื้นที่
        - การจัดการความปลอดภัยของการใช้งานผู้ใช้งานทั่วไป ผู้จัดการ และผู้ดูแลระบบสามารถทำการลงทะเบียนแยกตามรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ (ผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค) มีสิทธิ์ในการตั้งระดับการเข้าถึงสำหรับฟังก์ชั่น DMS2
 
     
 
     
Current Pageid = 26