สินค้า

**ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศ VRF/VRV "ไม่มีค่าใช้จ่าย"

**รับติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF/VRV ทั่วประเทศ

**รับดูแลระบบและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ VRF/VRV

 

     
 
  » Neo   fort   (Clean   and   Fashionable)
 
     
 
 
 
  1. Good’sleep  
     เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิห้องระหว่างการหลับและการรักษาระดับอุณหภูมิของผิวหนัง  เพื่อการนอนหลับที่สบายและยาวนาน  
2. Silver  Coated  Evaporator
     ครีบของแผงทำความเย็นถูกเคลือบถึง  3  ชั้น(นีโอซิลิกาไร้สารโครเมี่ยม  2  ชั้น,ซิลเวอร์นาโน  1 ชั้น)  มั่นใจได้ว่าอากาศบริสุทธิ์  และสดชื่น
3. Catechin   filter
   แผ่นกรองคาเตคิน  สารสกัดจากชาเขียวที่อยู่ในแผงกรอง  ช่วยในการดักจับแบคทีเรียนและกลิ่นไม่พึงประสงค์
4. Deodorizing  filter
   แผ่นกรองกลิ่นคุณภาพสูง  บรรจุผงคาร์บอนที่มีประสิทธิ์ภาพในการดูดซับกลิ่นบุหรี่  กลิ่นจากสัตว์เลี้ยงและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ  เพื่ออากาศที่สะอาดและสดชื่นยิ่งขึ้น
Desing
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Current Pageid = 21