สินค้า

**ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศ VRF/VRV "ไม่มีค่าใช้จ่าย"

**รับติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF/VRV ทั่วประเทศ

**รับดูแลระบบและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ VRF/VRV

 

     
 
  » Ceiling   (เพดาน )  พลังการกระจายลมจากเพดานหรือพื้นห้องคุณ
 
     
 
 
   คุณสมบัติ
     1. การติดตั้ง 2 ทิศทาง  ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้ได้และวัตถุประสงค์ของเครื่องปรับอากาศชุดภายในสามารถติด
         ตั้งภายใต้เพดานหรือพื้นห้อง
 
     2. กะทัดรัดแต่ว่า  ทรงพลัง   มีความบาง  รูปร่างกะทัดรัด  ขนาดครึ่งหนึ่งของบริษัทคู่แข่ง  ด้วยพลังการ
         ทำความเย็น  ซึ่งเปรียบเทียบได้กับสินค้ารุ่นใหญ่กว่าของบริษัทคู่แข่งเรา
 
   
     
     
   
 
 
 
Current Pageid = 20