สินค้า

**ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศ VRF/VRV "ไม่มีค่าใช้จ่าย"

**รับติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF/VRV ทั่วประเทศ

**รับดูแลระบบและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ VRF/VRV

 

     
 
  » MSP  DUCT   ทำงานเงียบด้วยการควบคุมความดันบรรยากาศ
 
     
 
 
 
     
     คุณสมบัติ
หน้าแคบ  วัดโดยไม่รวมกล่องควบคุม
แข็งแรงและครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่  คุณสมบัติเพิ่มในการทำให้แรงดันสถิตภายนอกมากขึ้น  ทำให้คุณสามารถออกแบบช่องลมเข้าและช่องระบายลมได้  ทำให้ท่อยาวขึ้นทำงานเพื่อทำให้ระบายลมเป็นลมร้อนได้ในพื้นที่ใหญ่ขึ้น

การทำงานเงียบด้วยการควบคุมแรงดันสถิตภายนอก  ทำให้ง่ายต่อการออกแบบการทำงานของท่อลมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีประสิทธิ์ภาพ  และทำงานได้ดีและเงียบง่ายต่อการซ่อมบำรุง  ลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงและลดเวลาเนื่องจากอะไหล่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
      
     
   
 
 
 
Current Pageid = 18