สินค้า

**ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศ VRF/VRV "ไม่มีค่าใช้จ่าย"

**รับติดตั้งระบบปรับอากาศ VRF/VRV ทั่วประเทศ

**รับดูแลระบบและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ VRF/VRV

 

     
 
  » 2  way cassette ( แบบฝังใต้ฝ้า 2 ทิศทาง)
 
     
 
     
    คุณสมบัติ
     1. รูปแบบมาตรฐาน ทำให้ติดตั้งง่าย ขนาดของแอร์รุ่นฝังฝ้า  แบบ 2 ทิศทาง  ทำให้ติดตั้งได้ง่ายใน
         ตะแกรงฝ้ามาตรฐาน (600W*600d)  จะจัดอยู่ในพื้นที่
     2. พัดลมแฝดระบายความร้อน  ยูนิตรุ่นฝังฝ้าสมบูรณ์แบบเหมาะกับพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากที่แคบและยาว
         พัดลมแฝดระบายความร้อน  อยู่ในรุ่นแบบฝังฝ้า 2 ทิศทางจะกระจายความเย็นหรือความร้อนกว้างมาก
         ขึ้นและเสียงรบกวนที่น้องลง
 
     
       3. ขนาดเล็ก ประสิทธิภาพเยี่ยม แอร์รุ่นฝังฝ้าแบบ 2 ทิศทางมีขนาดเล็กกว่ารุ่นก่อนอยู่ที่ 45% ทำให้ง่าย
         ต่อการรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการออกแบบอาคาร
 
   
       
       
 
         
   
 
Current Pageid = 14